BODENS NÄRRADIOFÖRENING [BNR]

kommunfullmäktige

Med föranledning av de tekniska problemen som påverkar vårat ljudarkiv för tillfället kan ni finna det senaste kommunfullmäktigesammanträdet uppklippt här till vidare;

01 – Revisorerna informerar

02 – Frågor

03 – Delgivningar

03b – Interpellationer

04 – Medborgarförslag, Bygg ett utegym vid mårängsskolan i Sävast

05 – Medborgarförslag, Upprätta ställplats for husbilar

06 – Taxor vid Bodens ridhus

07 – Återrapportering av uppdrag, Måltidskvalitet enligt Måltidsmodellen

08 – Ändring av kommunala ordningsföreskrifter

09 – Antagande av Översiktsplan 2025 Bodens kommun

10 – Antagande av Vindbruksplan, tematiskt tillagg till Översiktsplan 2025 Bodens kommun

11 – Antagande av Landsbygdsutveckling i strandnära lagen (LIS), tematiskt tillägg till Översiktsplan 2025 Bodens kommun

12 – Överenskommelse mellan Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner om ansvarsfördelning kring barn och ungdomar vid misstanke om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

13 – Överenskommelse mellan Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner om ansvarsfördelning vid vaccinationer inom det nationella vaccinationsprogrammet för barn

14 – Ändrad taxa för uteserveringar på offentlig plats

15 – Strategisk plan 2018-2020 inklusive skattesats

15b (forts) – Strategisk plan 2018-2020 inklusive skattesats

15c (forts) – Strategisk plan 2018-2020 inklusive skattesats

15d (forts) – Strategisk plan 2018-2020 inklusive skattesats

15e (forts) – Strategisk plan 2018-2020 inklusive skattesats

16 – Detaljplan för del av fastigheten BODEN 53;36, inom Björknäsområdet

17 – Detaljplan för fastigheten BODEN 53;6, Björkdungens förskola och del av BODEN 53;5

18 – Kommunala val & Nya motioner

19 – Nya medborgarförslag

Med föranledning av de tekniska problemen som påverkar vårat ljudarkiv för tillfället kan ni finna det senaste kommunfullmäktigesammanträdet uppklippt här till vidare;

00a – Informationer

00b – Revisorerna informerar

01 – Motion från Daniel Rönnbäck (m) Rökfria ytor

02 – Motion från Robert Lund (SD) Ändra kommunfullmäktiges sammanträdestider

03 – Medborgarförslag, skriv in rätten att amma offentligt i kommunens ordningsföreskrifter

04 – Rekommendation att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid

05 – Konkurrensutsättning av samtlig lokalvård 

06 – Kvalitetsuppföljning av kommunens interkontrollarbete

07 – Utökning av antalet korttidsplatser inom äldreomsorgen

08 – Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av del av 2017 års löneöversyn

09 – Komplettering av befintliga avgifter och viten kopplade till viten vid grävning i offentlig plats och trafikförordningsplaner

10 – Omfördelning av driftbudget från tekniska förvaltningen till sammhällsbyggnadskontoret 

11 – Delårsrapport jan-april 2017

12 – Kommunala val

13 – Nya motioner

14 – Nya medborgarförslag

15 – Nya interpellationer

Facebook
Unable to fetch the feed
Error :
  • A feed could not be found at http://www.facebook.com/feeds/page.php?id=242487195831583&format=rss20. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed.

RSS Feed currently unavailable.