Radio Boden 98.2 MHz

BODENS NÄRRADIOFÖRENING [BNR]

Med föranledning av de tekniska problemen som påverkar vårat ljudarkiv för tillfället kan ni finna det senaste kommunfullmäktigesammanträdet uppklippt här till vidare;

01 – Revisorerna informerar

02 – Frågor

03 – Delgivningar

03b – Interpellationer

04 – Medborgarförslag, Bygg ett utegym vid mårängsskolan i Sävast

05 – Medborgarförslag, Upprätta ställplats for husbilar

06 – Taxor vid Bodens ridhus

07 – Återrapportering av uppdrag, Måltidskvalitet enligt Måltidsmodellen

08 – Ändring av kommunala ordningsföreskrifter

09 – Antagande av Översiktsplan 2025 Bodens kommun

10 – Antagande av Vindbruksplan, tematiskt tillagg till Översiktsplan 2025 Bodens kommun

11 – Antagande av Landsbygdsutveckling i strandnära lagen (LIS), tematiskt tillägg till Översiktsplan 2025 Bodens kommun

12 – Överenskommelse mellan Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner om ansvarsfördelning kring barn och ungdomar vid misstanke om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

13 – Överenskommelse mellan Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner om ansvarsfördelning vid vaccinationer inom det nationella vaccinationsprogrammet för barn

14 – Ändrad taxa för uteserveringar på offentlig plats

15 – Strategisk plan 2018-2020 inklusive skattesats

15b (forts) – Strategisk plan 2018-2020 inklusive skattesats

15c (forts) – Strategisk plan 2018-2020 inklusive skattesats

15d (forts) – Strategisk plan 2018-2020 inklusive skattesats

15e (forts) – Strategisk plan 2018-2020 inklusive skattesats

16 – Detaljplan för del av fastigheten BODEN 53;36, inom Björknäsområdet

17 – Detaljplan för fastigheten BODEN 53;6, Björkdungens förskola och del av BODEN 53;5

18 – Kommunala val & Nya motioner

19 – Nya medborgarförslag

Med föranledning av de tekniska problemen som påverkar vårat ljudarkiv för tillfället kan ni finna det senaste kommunfullmäktigesammanträdet uppklippt här till vidare;

00a – Informationer

00b – Revisorerna informerar

01 – Motion från Daniel Rönnbäck (m) Rökfria ytor

02 – Motion från Robert Lund (SD) Ändra kommunfullmäktiges sammanträdestider

03 – Medborgarförslag, skriv in rätten att amma offentligt i kommunens ordningsföreskrifter

04 – Rekommendation att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid

05 – Konkurrensutsättning av samtlig lokalvård 

06 – Kvalitetsuppföljning av kommunens interkontrollarbete

07 – Utökning av antalet korttidsplatser inom äldreomsorgen

08 – Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av del av 2017 års löneöversyn

09 – Komplettering av befintliga avgifter och viten kopplade till viten vid grävning i offentlig plats och trafikförordningsplaner

10 – Omfördelning av driftbudget från tekniska förvaltningen till sammhällsbyggnadskontoret 

11 – Delårsrapport jan-april 2017

12 – Kommunala val

13 – Nya motioner

14 – Nya medborgarförslag

15 – Nya interpellationer

En rad nya inslag kan nu höras på 98,2mhz.

 

Ronden – Mån-Tor 11:10

Tre läkare, ett samtal, ingen ordning. En ovanlig insyn i läkaryrket.

Myter & mysterier – Fre-Sön 24:00

Per Johansson har en bakgrund som idéhistoriker och lektor i humanekologi och tillsammans med Eric Schüldt diskuterar de och filosoferar runtikring allt från Atlantis till Transhumanism.

Bildningspodden – Lör-Sön 15:00

I Bildningspodden kan du varje vecka höra några av landets ledande forskare inom humaniora i ett spännande samtal om en historisk person, företeelse, idéströmning eller konstverk. Ämnena kan vara naturligt aktualiserade av något i nyhetsrapporteringen, men de flesta är bara brännande intressanta i sin tidlöshet. 

 

 

nya inslag - hemsida

Poster_5AUnder lördagen mellan 13:00 och framåt kommer Snabelhusets stödgala dag #3 att direktsändas över 98,2mhz och bodensradio.se!

Några smärre förändringar har gjorts sedan affischen trycktes, och speltiderna följer här:

13.00 – 13.30
Time Tune (Eritreiansk Folkmusik)

13.45 – 14.15
Micke Gårdhagen (trubadur)

14.30 – 14.45
Waste of breath (Indiepop)

15.00 – 15.45
Skeleton Birth (Metal)

16.00 – 16.30
Hot Beef Injection (Rock)

16.30 – 16.45
Tal och Musikvideo

17.00 – 17.30
William Chee-Awai (Rock)

17.45 – 18.15
Sunborn (Rock)

18.30 – 19.00
Utannonseras

19.15 – 19.45
Unfolded (Metal)

20.00 – 20.30
Marcus Ek (Power Metal)

20.45 – 22.00
Tommy ReinXeed (Power Metal)

 

Två nya program kan nu höras över 98,2mhz.

Dessa är Atmosphere där postrock spelas på måndagar 18:00-19:00

il gardelino som innehåller klassisk musik som spelas på fredagar 12:00-13:00.

athomsphere

ilgardelino

Båda programmen kan givetvis återhöras i ljudarkivet som ni finner till vänster på sidan.

 

 

Facebook

Unable to fetch the feed
Error :
  • A feed could not be found at http://www.facebook.com/feeds/page.php?id=242487195831583&format=rss20. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed.

RSS Feed currently unavailable.